Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Πηγάδια
Διάνοιξη πηγαδιών 

Η τεχνογνωσία διάνοιξης πηγαδιών στην οικογένεια Κριεμάδη μεταφέρετε απο γενιά σε γενία.
Διάνοιξη και κατασκευή με την παραδοσιακή τεχνική της κυκλικής διάταξης με τούβλα ή τσιμεντόλιθους. 
Δυνατότητα αποκατάστασης, συντήρησης και καθαρισμού των παραδοσιακών πηγάδιών.

 Διάνοιξη με παραδοσιακό τρόπο
 Κτίσιμο πηγαδιόυ
 Διάνοιξη γαλαριών
Διάνοιξη πλαγιων οπών με τρυπάνι
 Διάνοιξη βόθρων με παραδοσιακό τρόπο
 Κτίσιμο με τζιμεντόλιθους
 Καθαρισμός παλαιών πηγαδιών
Συντήρηση παλαιών πηγαδιών