Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image Slideshow image
Previous Next
Χωματουργικές εργασίες

Η εταιρία μας εξειδικεύεται έδω και 20 χρόνια σε χωματουργικές εργασίες κάθε είδους όπως εκσκαφές, κατεδαφίσεις και μεταφορές χώματων άμεσα και υπεύθυνα.

 Εσκαφέs βόθρων.
 Αποκομιδή μπαζών.
 Κηπευτικά χώματα.
 Κατεδαφίσειs παντόs τύπου.
 Μεταφορά αδρανών υλικών.
 Διάνοιξη δρόμων.
 Ασφατοστρωσή δρόμων.

Επίσης εκτελούμε: 

  • Εκσκαφές θεμελίων σε έκταση και βάθος σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα εκσκαφής της αρχιτεκτονικής μελέτης.
  • Εξυγίανση επιπέδου θεμελίωσης (σε περίπτωση που στο επίπεδο της θεμελίωσης το έδαφος δεν κριθεί κατάλληλο για την έδραση των θεμελίων, εξυγιαίνεται με διάστρωση σε επαρκές πάχος κροκάλας η κατάλληλα διαβαθμισμένου αμμοχάλικου 3Α). 
  • Απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων
  • Αποστραγγιστικά έργα
  • Διάνοιξη Γρανών
  • Διαμόρφωση και καθαρισμό γηπέδων
  • Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου με εκσκαφές και επιχωματώσεις
  • Απομάκρυνση μπαζών και χωμάτων

Κοπρεσέρ αέροs 

Με την μεγάλη ποικιλία μας από κομπρεσέρ μπορούμε να εκτελέσουμε οποιαδήποτε εργασία χρειαστεί, οπως καθαιρέσεις σε τοιχεία ή πλάκες, καθαρισμό βαρέλών από μπετόν και διάνοιξη χαντακιών και αποχετεύσεων.

 Καθαίρεσειs παντόs τύπου.
 Καθαιρέσειs τοιχείων.
 Καθαιρέσειs πλακώv.
 Καθαρισμόs βαρελών από μπετόν.
 Διάνοιξη χαντακίων.
Διάνοιξη αποχετεύσεων.